II Congrés d’entitats

“Aliances i persones. Estratègies clau de futur” és el títol del II Congrés de l’AEES Dincat que es celebrarà a Barcelona els dies 25 i 26 d’octubre. Enguany, de la mà d’experts amb una àmplia trajectòria professional, coneixerem el valor estratègic de les aliances, descobrirem quin impacte social i quines millores poden suposar per a les entitats i donarem les pautes per aconseguir integrar-les dins del pla estratègic de les organitzacions. Però tot això ho farem posant l’accent en la importància d’enfortir el capital emocional de les organitzacions perquè les persones que hi formen part són el pilar fonamental de qualsevol aliança i el que determinarà, en última instància, el seu èxit o el seu fracàs.

Actualment ens trobem amb una realitat molt canviant on la supervivència de moltes entitats del tercer sector passa per reduir i minimitzar l’impacte de la situació econòmica i per superar moltes de les limitacions que tradicionalment han estat inherents al nostre sector. Davant d’aquesta situació, les aliances i les cooperacions esdevenen una eina bàsica, fonamental i indispensable i alhora constitueixen un mecanisme per garantir un major impacte social i una major eficiència i eficàcia.

Però construir aliances implica molts esforços perquè suposa canviar la perspectiva de l’entitat, tant des de la vessant interna com externa. Exigeix canviar la forma de relacionar-se, modificar metodologies de treball, de gestió i de presa de decisions. I és que només quan una entitat aconsegueix integrar l’enfocament col·laboratiu dins de la seva pròpia estratègia s’aconsegueix que les aliances i les cooperacions tinguin impacte, siguin significatives i efectives.

Qualsevol tipus de col·laboració es basa en relacions de confiança, de transparència i de compromís entre les parts. En aquest sentit, quan parlem de col·laboracions i aliances, la implicació dels líders i el compromís organitzatiu són aspectes fonamentals. Una organització on les persones que hi formen part estan motivades, tenen un fort sentiment de pertinença envers el projecte de l’empresa i on es comparteixen objectius, és una organització preparada per poder treballar en la construcció d’aliances.