Inscripcions

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

Preu de la primera inscripció per entitats sòcies de l’AEES Dincat: 181€ (150€ + 21% IVA)

Preu de la segona inscripció i següents per entitats sòcies de l’AEES Dincat: 145€ (120€ + 21% IVA)

Preu de la inscripció per entitats no sòcies de l’AEES Dincat: 242€ (200€ + 21% IVA)

La inscripció inclou l’accés a tots els actes i àpats previstos al programa.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

  1. Formulari: omplir el formulari on-line.
  2. Pagament: ingressar l’import total de la inscripció al número de compte de l’AEES Dincat ES77 2100 0829 0702 0097 9228 indicant nom, cognoms i entitat a qui correspon la inscripció.
  3. Comprovant: enviar el comprovant de pagament a redo@aeesdincat.cat

El període d’inscripcions ha finalitzat. Contacteu amb valvarez@aeesdincat.cat en cas d’haver-vos quedat sense plaça.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

No s’acceptaran cancel·lacions però sí que es permetran substitucions d’assistents que hauran de ser prèviament informades per escrit a redo@aeesdincat.cat. Des de l’AEES Dincat es confirmaran les substitucions també per escrit.