L’AEES Dincat

L’Associació empresarial d’Economia Social Dincat som l’organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa les entitats d’iniciativa social, no lucratives i d’àmbit català, titulars d’activitats empresarials, que atenen a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment persones amb discapacitat intel·lectual  i del desenvolupament.

MISSIÓ

Representar i defensar els interessos empresarials de les nostres entitats associades.

VISIÓ

Aconseguir el màxim reconeixement i confiança dels associats, com institució que representa els seus interessos i com entitat col·laboradora en l’assoliment dels seus objectius.

VALORS

Solidaritat, Compromís, Participació democràtica, Professionalitat, Excel·lència, Eficàcia, Eficiència i Transparència.

Més informació